logo1

Ontspanning en hartcoherentietraining

ONTSPANNINGS TECHNIEKEN.
Autogene training: Autogene training is een ontspanningstechniek die reeds in de jaren 1908-1912 door J.H.Schultz tot ontwikkeling is gebracht. Middels O.Vogt,een tijdgenoot, die toen hypnotische studies deed, ontdekte hij, dat men zich zelf in een hypnotische toestand kon brengen (auto-hypnose ).In deze toestand van een vernauwd bewustzijn is het mogelijk jezelf een positieve suggestie te geven en zo invloed uit te oefenen op jezelf. Autogene training wordt ook wel de yoga van het westen genoemd; zij omvat niet de lichamelijke oefeningen, maar wel de intense diepe ontspanning tijdens de verzinking op de weg van het Ik naar het Zelf. De mens die verleerd heeft bewust te leven, die voortdurend aan morgen denkt of in het gisteren is blijven steken, die het hier en nu niet meer waarneemt, wordt door autogene training weer middels concentratie tot innerlijke rust gebracht. De zelfontspanning door concentratie, het op nul schakelen en daarna omschakelen op innerlijke rust, geeft een mens weer het vermogen om op ieder moment nieuwe energie op te doen, het kunnen opvoeren van de concentratie- en het prestatievermogen, het beter kunnen slapen. En tot slot het geconcentreerd inbouwen van bepaalde positieve voornemens biedt de mogelijkheid remmingen en complexen te overwinnen.De methode om door concentratie zelfontspanning te verkrijgen dient men dagelijks gemiddeld twee keer per dag, enige minuten te oefenen, om op ieder gewenst tijdstip op nul om te schakelen, rustig te worden en te blijven.Men kan daardoor een nerveus opgejaagde hartwerking weer tot rust brengen of negatieve stressgevoelens ondervangen.Na het leren van zes basis oefeningen kunt u te allen tijde de autogene training als hulpmiddel in uw dagelijks leven inbouwen. Rust en ontspanning zijn de eerste resultaten van de autogene training, die daarna een beinvloeding van de door nervositeit gestoorde orgaansystemen mogelijk maken.
Wij leren u in 5 tot 6 behandelingen de basis techniek eigen te maken, waarna u instaat bent, om de autogene training toe te passen en te komen tot diepe ontspanning en innerlijke rust.
Voor nadere informatie of training kunt u zich wenden tot Herbert van Deursen

HARTCOHERENTIE BIJ EMOTIE EN STRESSMANAGEMENT
Wat is hartcoherentie? Simpel gezegd: het creŰren van de optimale samenwerking tussen ons hart en ons hoofd. Die samenwerking werkt niet altijd optimaal, en is vaak zelfs in belangrijke mate verstoord. Als gevolg van stresssituaties staan we onder invloed van stresshormonen, soms zelfs zeer langdurig. Deze hormonen blijven na een stressvolle periode of gebeurtenis urenlang ons systeem be´nvloeden. Dit heeft o.a duidelijke gevolgen voor onze hartslag en onze longfunctie; deze lichaamsfuncties worden al die tijd in een verhoogde staat van paraatheid gebracht en gehouden. Dit heeft een enorme hoeveelheid energieverlies tot gevolg! We zijn zelf in staat om deze impasse van het zenuwstelsel te doorbreken met name via de ademhaling. Ons zenuwstelsel is in harmonie, indien er een optimale balans is in de samenwerking tussen de ademhaling en het hart; dit noemen we dan hartcoherentie. Door deze hartcoherentie te optimaliseren, ben je in staat de stressbeleving te be´nvloeden. Er is sprake van een coherente hartslag als de variatie in het hartritme op een soepele en geordende manier verloopt. Een onregelmatige variatie in het hartritme noemen we chaos en kost onnodige energie en een regelmatige variatie in het hartritme noemen we coherentie en geeft rust en energie. Om de hartcoherentie te verbeteren, kan men dagelijks een specifieke ademhalingstechniek toepassen. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken, dat door deze ademhalingstechniek de afweer van het immuunsysteem verhoogd wordt, de bloeddruk daalt, en er minder stresshormonen vrijkomen. Onze praktijk beschikt over een geavanceerd softwareprogramma om u de hartcoherentietechniek op een verantwoorde en gecontroleerde wijze aan te leren. Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw therapeut en verwijzen we u naar de volgende links: www.heartmathbenelux.com klik hier
of
www.chivo.nl klik hieryocama_ontspanning(1) (61K)

ScreenShot006 (48K)

© 2011 Maurice van Asten