logo1

Medische Training

Medische Training Wanneer de behandeling fysiotherapie succesvol is geweest, maar het van belang is om te blijven oefenen om spierkracht, lenigheid en/of uithoudingsvermogen verder te ontwikkelen, dan is in onze optiek begeleid bewegen belangrijk.

Aan de hand van de intake stellen wij een persoonlijk trainingsprogramma voor u op. De training kent een gezamenlijke warming-up. Daarna werkt u onder begeleiding aan uw persoonlijke trainingsprogramma, dat wordt bijgesteld indien noodzakelijk. Aan het einde van de training worden er preventieve oefeningen gegeven, vaak gericht op het funktioneren van uw rug/wervelkolom. Na elk kwartaal vindt er een persoonlijke evaluatie plaats: in overleg wordt bepaald of de training goed verlopen is, en of deze eventueel aangepast moet worden wanneer u besluit om opnieuw aan een vervolgsessie.

Er wordt gewerkt in kleine, vaak gemengde groepen van maximaal 6-8 personen. De begeleiding gebeurt door een fysiotherapeut, waarbij er gebruik wordt gemaakt van verschillende beweegprogramma's. Hij/zij is op de hoogte van de diverse trainingsprincipes en kan deze toepassen in de begeleiding. Een trainings-programma bestaat uit een intake en wekelijkse trainingen van 1 uur per week. Bij de intake wordt uw conditie-niveau bepaald en eventuele wensen uwerzijds besproken. Ook wordt gevraagd naar eventuele aandoeningen en/of beperkingen, zoals bv suikerziekte, hartklachten, etc. Deze vormen zijn absoluut geen beperking om te bewegen: ze zijn eerder een must om te trainen.

De kosten van deze trainingen worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Gratis Intake gevolgd door een kwartaal trainingen : 109,-

Tarief vervolg kwartaal trainingen : 100,-
nieuws-110124-incontinentie (12K)nieuws-110124-incontinentie (12K)


© 2011 Maurice van Asten