logo1

Tarieven 2023

Praktijk voor Fysiotherapie M.v.ASTEN en M. Vanderfeesten


   Reguliere behandeling fysiotherapie

   € 35,00


   Fysiotherapeutische screening

   € 15,00


   Toeslag aan huis behandeling

   € 13,50


   Toeslag behandeling in inrichting

   € 7,00


   Intake na screening in praktijk

   € 40,00


   Eénmalig fysiotherapeutisch consult (op medische indicatie)

   € 55,00


   Manuele therapie

   € 40,00

   Bovenstaande tarieven zijn van toepassing op niet gecontracteerde behandelingen

Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening worden gebracht.

Betalingsvoorwaarden volgens de richtlijn VVF

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen Fysiotherapie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de 'modelregeling fysiotherapeut-patiënt van het KNGF/NPCF'
Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR) Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing
Op onze tarieven is geen BTW van toepassing. Tarieven en voorwaarden per 01-01-2012


© 2011 Maurice van Asten